Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2014 General 2021-22 Tenim nova delegada i subdelegada.