Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2014 General 2023-24 RACONS CATALÀ/CASTELLÀ/MATEMÀTIQUES

RACONS CATALÀ/CASTELLÀ/MATEMÀTIQUES

Durant les darreres setmanes hem dut a terme racons a les diferents àrees de català, castellà i matemàtiques per repassar els diferents continguts estudiats. De l’àrea de català, hem realitzat racons amb jocs de separació de síl·labes i de classificació de paraules agudes, planes i esdrúixoles, sopes de lletres, activitats amb el chromebook, etc. De l’àrea de castellà, hem dut a terme racons amb mots encreuats de paraules concretes i abstractes, jocs de classificació de substantius individuals i col·lectius, jocs amb el chromebook per treballar els adjectius, etc. Finalment, a matemàtiques hem fet múltiples racons per reforçar l’aprenentatge de les taules de multiplicar.